gjennomstrømningsmåler

Artikkelstart

Gjennomstrømningsmåler, instrument som måler gjennomstrømning av væsker og gasser. Gjennomstrømmingen måles i volum per tidsenhet. Målerne anvendes i hovedsak i industrielle prosesser.

Måleprinsipper

Målingen kan utføres på basis av flere prinsipper. Her omtales noen av de viktigste gjennomstrømningsmålere:

Måleblender og måledyser

Gjennomstrømningsmåler. Måleblende.

Av /Store norske leksikon ※.

Målingen skjer ved avlesning av trykkforandringen ved en innsnevring i en rørledning. Ifølge hydrodynamikkens lover vil trykket avta proporsjonalt med kvadratet av hastigheten. Den avleste trykkforskjellen mellom et punkt foran og like etter måleblenden eller -dysen gir et mål for hastigheten og dermed gjennomstrømningen. Metoden er vanlig brukt i industrien, både til måling av væske- og gasstrømmer eller til måling av damp.

Venturimetere og pitotrør er måleelementer som bygger på samme fysikalske grunnlag.

Rotametere

Rotameter.

Av /Store norske leksikon ※.

I et rotameter løftes en flyter (flottør) opp i et konisk (kjegleformet) rør til passasjen er blitt så stor at flyterens vekt balanseres av væskens løftekraft. Rotametrene kan kalibreres for direkte avlesning og er lette å bruke, men kalibreringen avhenger av mediets viskositet og densitet.

Strømningsindikatorer (flowmeter)

Anbringes en svingbar klaff i en væskestrøm, vil denne svinge mer ut jo større (hurtigere) gjennomstrømningen er. Dette prinsippet brukes som en grov strømningsindikator for væsker, for eksempel til kontroll av kjølevannmengde. Et beslektet prinsipp ligger til grunn for det såkalte velometer, for måling av gasshastighet og små trykkdifferanser.

Elektromagnetiske gjennomstrømningsmålere

Elektromagnetiske gjennomstrømningsmålere er basert på måling av den elektriske spenning som opptrer når en væske med et minimum av elektrisk ledningsevne passerer et magnetfelt.

Turbin-anemometere eller turbinmålere

Turbin-anemometere eller turbinmålere virker ved at mediet driver en propell eller turbin utstyrt med en magnet. I en spole utenpå røret induseres en elektrisk spenning som varierer proporsjonalt med gjennomstrømningshastigheten.

Hetetrådanemometer

Varmetapet fra en elektrisk oppvarmet tråd vil øke når hastigheten på et medium som strømmer rundt tråden øker. Trådens elektriske motstand (resistans) er temperaturavhengig og således et mål for varmeavgivelsen og derved også for strømningshastigheten. Prinsippet brukes vesentlig for gasser og er egnet også ved lave hastigheter.

Gjennomstrømningsmålere brukes i prosessindustrien både som visende (indikerende) og skrivende eller elektronisk registrerende instrumenter. De brukes også til prosessregulering ved at signalet fra måleren sendes til en regulator. Denne styrer en ventil eller pumpe som sørger for at strømningen holdes konstant eller følger et programmert forløp.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg