Vektkast, gammel irsk idrettsgren, ulike former for enhånds og tohånds lengde- eller høydekast (over en list) med en kule festet til et trekantet håndtak gjennom en kort lenke. Redskapsvekten har variert, i moderne tid vanligvis 12,7, 15,9 eller 25,4 kg. Vektkast drives nå særlig i Irland, Skottland (se Highland Games) og USA, tidligere også i Norden. OL-øvelse i 1904 og 1920 (lengdekast).