Vannkoning, konisk hevning av vannivået rundt en produksjonsbrønn. Oppstår dersom et petroleumsreservoar tappes for hurtig. Brønnen vil da produsere økende mengder vann. Se også petroleum (produksjon).