Vake, om fisk som kommer opp i eller spretter over vannflaten etter insekter og derved lager ringer i vannet. Vak av laksefisk kan fortelle sportsfiskeren hvilken redskap og fiskemåte han bør bruke.