Vänerlaks, en reliktform av laks, forekommer i innsjøen Vänern, Sverige, fra den tid da Trollhättefallene kunne passeres av laksen fra havet (for ca. 7000–9000 år siden). Tidligere gikk den om sommeren opp i de større tilløpselvene, særlig Klarälven (Trysilelva), hvor den gikk helt opp til Isteren. Nå er elven sperret av oppdemning i forbindelse med kraftproduksjon. Vänerlaks kan nå opp i en vekt av 10–12 kg, men er vanligvis langt mindre, og fiskes mye både i Vänern og i et par av de tilstøtende elvene.