Utleg er en norrøn betegnelse for det å være erklært fredløs.