Uridin, biokjemisk forbindelse som forekommer i nukleinsyren RNA. Uridin er et nukleosid hvor pyrimidinbasen er uracil. Uridindifosfat er koenzym for overføring av glykosylrester og deltar derfor i biosyntesen av mange polysakkarider. Se glykogenstoffskiftet.