Molekylærbiologi

Fagansvarlig

Erik Dissen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 58 artikler:

I

  1. intron

U

  1. uracil