Ulkekutling, benfiskart i kutlingfamilien. Lengde bare 4 cm. I motsetning til andre kutlinger danner ikke de sammenvokste bukfinnene noen trakt. Hann og hunn har forskjellige farger og tegninger. Arten er utbredt fra Engelske kanal til Vestlandet og Island. Den lever på 30–375 m dyp og utbredelsen er ikke fullstendig kjent.