Uekte karett er en art i familien havskilpadder. Den går nå under navnet glattkarett.