Tromme, opprinnelig håndtromme med to trommeskinn, fra middelalderen pauke.