Turkolog, en som arbeider med tyrkiske språk og tyrkiske folks historie og litteratur.