Tungsten, svensk navn på mineralet scheelitt, et kalsiumwolframat. På engelsk og fransk brukes tungsten som betegnelse på grunnstoffet wolfram.