Trivialitet, noe trivielt; hverdagslighet, kjedsommelighet.