Triør, rensemaskin som skiller korn og frø etter form. I sylindertriøren (for korn) er partiklenes lengde utslagsgivende, i snekketriøren (for erter) deres «rundhet» (hvor lett de triller).