Translasjon, særlig i katolsk og ortodoks kristendom, overføring av relikvier, ofte til et sted med særlig betydning for vedkommende helgen. Den meste kjente translasjon i nordisk katolsk kristendom fant sted 3. august 1031, da Olav den helliges levninger ble ført til et kapell der Kristkirken i Nidaros etter hvert vokste frem.