Trafikkflytledelse - luftfart, fra eng. ATFM - air traffic flow management. En tjeneste etablert med det formål å bidra til en sikker, velordnet og rask trafikkavvikling ved å sørge for at flygekontrollkapasiteten utnyttes fullt ut, og at trafikkmengden tilpasses den fastsatte kapasiteten.