Toponymi er læren om stedsnavn (toponymer). Toponymi er en del av onomastikken (navneforskningen), som tar for seg alle typer egennavn (proprier), for eksempel personnavn (anthroponymer), dyrenavn, skipsnavn, navn på virksomheter og så videre.