Terminalarbeider, yrkesutøver som arbeider med mottak, merking, transport, lagring og utlevering av store og små forsendelser. Fra 2006 er faget en av de to fordypningsretningene innen lærefaget logistikkoperatør. Den andre fordypningsretningen er materialadministrasjon. Opplæringen i logistikkfaget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i service og samferdsel og et videregående trinn 2-kurs i transport og logistikk. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.