Teogoni, (av teo- og gr. 'avkom'), beretningen om gudenes innbyrdes slektskapsforhold i en polyteistisk religion, deres ekteskap osv. Tittel på et dikt av Hesiod.