Tenalje, ved eldre festningsverk to deler av vollen som danner en spiss vinkel. Se befestning.