Utenverk, ved eldre befestninger mindre festningsledd på yttersiden av vollgrav eller hovedmur. Ilden fra utenverk skal sammen med ilden fra hovedvollen gi kryssvirkning over forterrenget, dekke atkomstveier m.m. Det ble brukt forskjellige betegnelser som ravelin, lynett m.m. på utenverk.