Teknisk kompani, militær avdeling som utfører teknisk vedlikeholds- og forsyningstjeneste. Består i Norge av våpenverksted, kjøretøyverksted, beltevognverksted, sambandsverksted, bergningstropp, feltlager og kompanistab. Inngår i brigaden.