Finfølelse i opptreden, i omgang med mennesker; høflighet, hensyn; jfr. konduite.