Takkelloft, i seilskipstiden arbeidssted, verksted for tilvirkning av rigg; de som arbeidet der utførte også rigging av skipene. Se også rigg.