Rigg, takkelasje, i uttrykket lense (drive) for takkel og tau, drive for været i storm, uten seil, for snaue riggen.