Syklisk form, det at en komposisjon består av flere satser, slik tilfellet er for eksempel i sonate, symfoni, konsert, suite og kantate. Mer spesielt menes en komposisjonstype hvor samme tematiske materiale brukes i flere eller alle satser.