Swabbing, stempelsug, uønsket pumpevirkning som oppstår ved rask uttrekking av borestreng eller annet utstyr fra et borehull (brønn). Kan føre til innsuging av væske eller gass fra formasjonen (brønnspark).