Svinemelde, ettårig planteart i amarantfamilien, med 20–60 cm høy stengel med sprikende greiner og rombeformede blad. Innført art som finnes som ugress i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Nordland.