Svinefylking, gammel nordisk slagorden, en kileformet formasjon som ble brukt for å bryte gjennom fiendens linjer. Se fylking.