Svartkoraller, en orden av koralldyr . Se underklassen sekstallskoraller (Hexacorallia).