Svartbakkestjerne, flerårig art i kurvplantefamilien. 3–15 cm høy, lodne blad og mørkhåret stengel. Svartfiolette kurvdekkblad og blåfiolette kantkroner. Vokser på litt fuktig kalkrik grunn i fjellet fra Nordland til Finnmark.