Summa er i høyskolastikken en selvstendig avhandling som ikke bare var avskrift av eller sammendrag av andres, jamfør Thomas Aquinas' hovedverker Summa Theologiae og Summa Contra Gentiles. De fleste filosofer og teologer av betydning skrev slike.