Rødgyldigerts, fellesnavn for to sølvmineraler, proustitt (lys rødgyldigerts), Ag3AsS3 og pyrargyritt (mørk rødgyldigerts), Ag3SbS3, som begge krystalliserer trigonalt. Pyrargyritt er mest alminnelig og kan være en viktig sølverts.