Sulfo-, forstavelse i en rekke navn for svovelholdige forbindelser, f.eks. sulfonylforbindelser som inneholder den toverdige sulfonylgruppen = SO2, f.eks. sulfonylklorid, SO2Cl2, og sulfonylamid, SO2(NH2)2.