Sugefisk, benfiskart i familien sugefisker. Blir 64 cm lang, finnes i Middelhavet, tempererte og tropiske hav. I Norge funnet én gang, blant småsild på Stavangers fisketorg.