Stuer, eller stuver, er en person som har til yrke å laste (stue) forskjellig slags gods på for eksempel skip eller fly. Begrepet er dermed delvis overlappende med stevedore.