Studiefinansiering, offentlig økonomisk støtte til utdanning, gis i form av lån og stipend av Statens lånekasse for utdanning. Støtte kan gis til videregående opplæring og høyere utdanning.