Stikkelsbærbrunmidd, middart i familien spinnmidder. Arten hører til slekten brunmidder. Den rødaktige midden lever fortrinnsvis på undersiden av bladene. Overvintrer som egg, én generasjon i året. Angrepne blad blir små og gråblakke. Den var tidligere et vanlig skadedyr, men er nå uten betydning.