Brunmidder, middslekt i spinnmiddfamilien. 0,6–0,8 mm lange midd med oval rødbrun kropp med skarpe sidekanter. Det første par ben er sterkt forlenget og rettet forover så det ser ut som følehorn. Man regner med at det opptrer 5 forskjellige arter, 2 på frukttrær, 1 på stikkelsbær, 1 på bergflette eller eføy og 1 på gress. Sistnevnte art, B. praetiosa,forekommer ofte på plener inntil bolighus og -blokker, og i sommerhalvåret kan de krype oppover mur og vegger og inn i hus og leiligheter i store mengder. Brunmidder overvintrer ofte i sprekker, mur og treverk, og kan på varme dager om vinteren også finnes i vinduskarmene. Innendørs kan de være sjenerende, men de gjør ingen skade og kan heller ikke bite eller stikke mennesker og dyr.