Pigg, plugg, innretning som sendes med strømmen gjennom et gass- eller oljerør. Den sluses inn og ut, uten at produksjonen avbrytes. Ulike typer pigger brukes til bl.a. undersøkelse og rensing av rør.