Stereofotogrammetri, målemetode som anvender stereoskopiske fotografier. Se fotogrammetri.