Stemmeføring, den måte stemmene føres på i flerstemmig musikalsk komposisjon. Reglene fikk sin klassiske utforming i Palestrina-stilen; senere stilepoker har gjort inngripende endringer i disse grunnregler.