Homofoni, flerstemmig komposisjonsteknikk hvor en hovedstemme dominerer og de andre stemmene underordnes denne. Motsatt: polyfoni.