Statsforbund,hvor statene også er likestilte og dessuten har beholdt sin selvstendighet, som i Det tyske forbund 1815–66; Folkeforbundet og FN kan også karakteriseres som statsforbund.