Statoskop, instrument som viser selv små avvikelser fra en bestemt, på forhånd innstilt høyde. I alminnelighet basert på variasjoner i luftens statiske trykk. Brukes av og til i fly, særlig ved kartleggingsfotografering.