Springer er en brikke i sjakk som er formet som en hest. Den flyttes to felt enten vannrett eller loddrett, gjerne over en annen brikke, og deretter ett felt vinkelrett på den første retningen. Hver spiller har to springere. Springeren regnes som en offiser.