Sportel, betaling til statskassen eller til vedkommende tjenestemann for utførelse av offentlige forretninger. Ved lov av 17. desember 1982 ble betegnelsen rettsgebyr innført i stedet. Tidligere var en rekke embets- og bestillingsmenn i hovedsak lønnet ved sportler.