Spiritus, i gresk skrift et tegn som brukes ved vokal eller r i fremlyd for å vise om den skal uttales med h- eller ikke. I første tilfelle brukes spiritus asper (‛= h-), i annet tilfelle spiritus lenis ('). Tegnene ble først innført av de aleksandrinske grammatikere på 200-tallet f.Kr., men de ble ikke obligatoriske før på 900-tallet e.Kr. Eksempler på spiritus asper ἡ, ὁ, ῥ og spiritus lenis ἠ, ὀ, ῤ. I 1982 besluttet greske myndigheter å fjerne spiritus fra moderne rettskrivning, ettersom de ikke har noen funksjon i det moderne språket.