Spennings-prøvelampe er en glimlampe som brukes for å påvise elektrisk spenning. Den har oftest neonfylling og er forsynt med seriemotstand.